Поставяме

Въпроси.

Участниците в допитванията могат да използват мненията си в помощ на създаването на продукти, а наред с това да печелят и пари.

We give

Answers.

We offer modern market and opinion research for our customers. Fast, digital and efficient.

latest news

December 5, 2022

12,000 reviews on Trustpilot

We are very pleased that Marketagent has now reached 12,000 reviews on Trustpilot and has been rated with an average of 4.5 out of 5 stars!

Кои сме ние

Introducing Marketagent

Какво можем да направим за теб?